Στο κέντρο της Αθήνας πλησίον Πολυτεχνείου
τηλ.
6939201415-2111133488
email theodoropouloskon@gmail.com
Θεοδωρόπουλος Κωνσταντίνος
25ετης  Πανεπιστημιακή εμπειρία
Διδασκαλία: Με φυσική παρουσία,
on line με skype

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

GROUPS 2,3,4.

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 
  Μ
   Προπτυχιακές ενότητες

   α). Διδασκαλία με φυσική παρουσία

   β).
on line διδασκαλία με skype 
       

Πλη.12-Γενικά Μαθηματικά

Πλη .20-Διακριτά  Μαθηματικά

Δεο .13 οικονομικά Μαθηματικά
 

Πλη .22-θεωρία Δ. 
Κωδικοποιήσεις

 
 ΔΙΤ10-Γενικά Μαθηματικά

Ανάλυση Ι,ΙΙ

ΔΙΤ.10

Μαθηματικά Ι,ΙΙ


Εφαρμοσμένα Μαθηματικά Ι,ΙΙ

Διαφορικές εξισώσεις
 
Λογισμός πολλαπλών μεταβλητών
Γραμμική Αλγεβρα

Ποσοτικοί μέθοδοι Ι,ΙΙ-Δη.δ.22
Πιθανότητες Ι,ΙΙ

Στατιστική Ι,ΙΙ

Προτασιακή

Λογική
Κατηγορηματική Λογική

Οικονομικά Μαθηματικά

Στατιστικές τεχνικές

Θεωρία γράφων
Μετασχηματισμοί
FOURIER-LAPLACE

Στατιστική Μελέτη  με SPSS  Μ
    Μεταπτυχιακές ενότητες
     Διδασκαλία
    
     α).με φυσική παρουσία

    
β).on line με skype