Διδασκαλία με φυσική παρουσία -
 
on line με skype
Στο κέντρο της Αθήνας πλησίον Πολυτεχνείου
τηλ.
6939201415-2111133488
email theodoropouloskon@gmail.com
Θεοδωρόπουλος Κωνσταντίνος
25ετης  Πανεπιστημιακή εμπειρία

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

GROUPS 2-3 ATOMΩN

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Ιδιαίτερα Μαθήματα-Τμήματα,κλασικά-εξαποστάσεως

Βασικές πληροφορίες Δεο13 Ποσοτικές Μέθοδοι

 

Βασικές πληροφορίες

Για την ΔΕΟ 13

.Οι εργασίες που πρέπει να παραδώσετε κατά τη διάρκεια της χρονιάς είναι 4. Η ύλη που καλύπτουν έχει ως εξής Χρήση Η/Υ (δακτυλογράφηση, μορφοποίηση και απλές διαδικασίες του Word). Πρωτοβάθμιες και δευτεροβάθμιες εξισώσεις. Χρήση Excel, γραφήματα.Οικονομικά μαθηματικά: Παραγώγιση, ολοκλήρωση και οικονομική θεωρία (οριακό και μέσο κόστος, ελαστικότητα, σημείο ισορροπίας κ.λ.π.).Στατιστική και παλινδρόμηση - Πιθανότητες.Επιχειρησιακή έρευνα: Δίκτυα - Παίγνια - Ουρές αναμονής - Γραμμικός προγραμματισμός Από τις 4 αυτές εργασίες, η πρώτη είναι εισαγωγική στην ενότητα και οι υπόλοιπες 3 περιλαμβάνουν ουσιαστικά την εξεταστέα ύλη.

 Τα θέματα στις τελικές εξετάσεις είναι 4 από κάθε υποενότητα. Από τα παραπάνω, πιο βατή είναι η επιχειρησιακή έρευνα και εκεί πρέπει να δώσετε ιδιαίτερη σημασία. Σχετικά απλές είναι η στατιστική και η παλινδρόμηση που έχουν πολλούς τύπους, αλλά το τυπολόγιο που θα έχετε ΚΑΙ στις εξετάσεις βοηθάει πολύ. Τρίτον, τα μαθηματικά είναι μεν πολλά, αλλά υπάρχουν κομμάτια σχετικά απλά και θα σας χρειαστούν και σε επόμενες ενότητες. Και εδώ υπάρχει βοηθητικό τυπολόγιο. Τέλος, οι πιθανότητες είναι πάντα στα θέματα, αλλά είναι αρκετά δύσκολες και θα συνιστούσα να ασχοληθείτε με αυτές μόνο αν ήδη κατέχετε καλά τα υπόλοιπα..  

 Τα σημεία που πρέπει να προσέξετε είναι τα εξής:Η πλειοψηφία των φοιτητών δεν προλαβαίνει να ασχοληθεί με περισσότερα από 6-7 θέματα. Οι απαντήσεις στα περισσότερα είναι εκτενείς και χρονοβόρες και ο χρόνος που ίσως σας φαίνεται πολύς, στις εξετάσεις θα τελειώσει πριν το καταλάβετε!! Συνεπώς, εστιάστε στο κομμάτι της ύλης που ξέρετε καλύτερα και ξεκινήστε από αυτό.Οι εργασίες είναι ενδεικτικές των θεμάτων, αλλά η δυσκολία τους είναι σαφώς μεγαλύτερη. Μην ξεχνάτε ότι έχετε ένα μήνα να την παραδώσετε, ενώ στις εξετάσεις μόνο 3,5 ώρες. Για το λόγο αυτό, η προετοιμασία σας πρέπει να είναι οι εργασίες, αλλά η επανάληψή σας τα θέματα των περασμένων εξετάσων.

 

 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

 Οι ιδιαιτερότητες της ενότητας είναι πολλές. Μη βιαστείτε να καταφύγετε σε βιβλία και βοηθήματα που θα σας προταθούν από το ΕΑΠ ή τρίτους. Η ύλη της ενότητας είναι πολύ ιδιαίτερη και δεν υπάρχει βιβλίο που να σας εξηγεί όλες τις υποενότητες, με συνέπεια να χρειαστείτε πολλά διαφορετικά βιβλία που συνήθως προχωρούν σε μεγαλύτερο βάθος και θα σας μπερδέψουν αντί να βοηθήσουν. Οι εργασίες και τα θέματα εξετάσεων περασμένων ετών, καθώς και κάποια τμήματα από το χρήσιμο υλικό που υπάρχουν στις σελίδες της ενότητας είναι μία βοήθεια,αν ο χρόνο σας είναι περιορισμένος η οι μαθηματικές σας γνώσεις είναι ελλιπείςς τότε σίγουρα θα χρειαστείτε υποστήριξη.Αν αποφασίσετε να ζητήσετε βοήθεια, σιγουρευτείτε ο καθηγητής που επιλέξατε έχει εμπειρία  με το ΕΑΠ ,αν πάλι προσανατολίζεστε σε φροντιστήριο τότε βεβαιωθείτε ότι η αντιμετώπιση θα είναι προσαρμοσμένη στις ανάγκες σας