Διδασκαλία με φυσική παρουσία -
 Διδασκαλία on line με skype
 Στο κέντρο της Αθήνας
 τηλ.6939201415-
2111133488
 theodoropouloskon@gmail.com
 


ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

GROUPS 2-3 ATOMΩN

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ