Διδασκαλία με φυσική παρουσία -
 
Διδασκαλία on line με skype
Στο κέντρο της Αθήνας πλησίον Πολυτεχνείου
τηλ.6939201415-2105320707
email theodoropouloskon@gmail.com
Θεοδωρόπουλος Κωνσταντίνος
25ετης  Πανεπιστημιακή εμπειρία

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 

GROUPS 2-3 ATOMΩN

 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

 

ΠΛΗ 22-ΒΑΣΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ Δικτύων

 

Ο σκοπός της ΘΕ “Βασικά Ζητήματα Δικτύων ΗΥ” είναι να γνωρίσει ο φοιτητής τις διαφορετικές τεχνικές δικτύωσης των υπολογιστών, καθώς και τα μέσα και τους τρόπους επικοινωνίας και μετάδοσης της πληροφορίας. Ο φοιτητής θα γνωρίσει αρχικά τα φυσικά μέσα μετάδοσης και τις μεθόδους μετάδοσης του σήματος μέσα από αυτά.= (Τόμος Β: Ψηφιακές Επικοινωνίες). Στη συνέχεια θα εισαχθεί στις έννοιες των δικτύων των υπολογιστών, στα πρωτόκολλα και στις αρχιτεκτονικές τους (Τόμος Γ: Δίκτυα Υπολογιστών Ι). Τέλος, θα ασχοληθέι σε βάθος με τη θεωρία της πληροφορίας και της κωδικοποίσηής της, θέματα απαραίτητα για την αποδοτική και ασφαλή μετάδοση δεδομένων (Τόμος Α: Θεωρία Πληροφορίας και Κωδικοποίησης).

Η Θ.Ε. περιλαμβάνει τις ακόλουθες υποενότητες (γνωστικά αντικείμενα):

  • Θεωρία Πληροφορίας και Κωδικοποίησης
  • Μαθηματικοί μετασχηματισμοί Fourier
  • Ψηφιακές Επικοινωνίες
  • Δίκτυα Υπολογιστών Ι

 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Οι ιδιαιτερότητες της ενότητας είναι πολλές. Μη βιαστείτε να καταφύγετε σε βιβλία και βοηθήματα που θα σας προταθούν από το ΕΑΠ ή τρίτους. Η ύλη της ενότητας είναι πολύ ιδιαίτερη και δεν υπάρχει βιβλίο που να σας εξηγεί όλες τις υποενότητες, με συνέπεια να χρειαστείτε πολλά διαφορετικά βιβλία που συνήθως προχωρούν σε μεγαλύτερο βάθος και θα σας μπερδέψουν αντί να βοηθήσουν. Οι εργασίες και τα θέματα εξετάσεων περασμένων ετών, καθώς και κάποια τμήματα από το χρήσιμο υλικό που υπάρχουν στις σελίδες της ενότητας είναι μία βοήθεια,αν ο χρόνο σας είναι περιορισμένος η οι μαθηματικές σας γνώσεις είναι ελειπής τότε σίγουρα θα χρειαστείτε υποστήριξη.Αν αποφασίσετε να ζητήσετε βοήθεια, σιγουρευτείτε ο καθηγητής που επιλέξατε έχει εμπειρία  με το ΕΑΠ ,αν πάλι προσανατολίζεστε σε φροντιστήριο τότε βεβαιωθείτε ότι η αντιμετώπιση θα είναι προσαρμοσμένη στις ανάγκες σας