Διδασκαλία με φυσική παρουσία -
 
on line με skype
Στο κέντρο της Αθήνας πλησίον Πολυτεχνείου
τηλ.6939201415-2111133488
email theodoropouloskon@gmail.com
Θεοδωρόπουλος Κωνσταντίνος
25ετης  Πανεπιστημιακή εμπειρία

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

GROUPS 2-3 ATOMΩN

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

 • Στατιστική μελέτη με spss

  ---  Ε  Ι  Κ Ο Σ Ι Π Ε Ν Τ Α Ε Τ Η    Ε Μ Π Ε Ι ΡΙ Α    Σ Ε   Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Α Κ Α    Μ Α Θ Η Μ Α Τ Α ---

  Τo SPSS έχει την ίδια γενική μορφή που έχουν σχεδόν όλες οι εφαρμογές που «τρέχουν» σε περιβάλλον
  Windows. Ο χρήστης μπορεί να εκτελέσει σχεδόν οποιαδήποτε στατιστική ανάλυση και επεξεργασία των
  δεδομένων του σε ένα χρηστικό παραθυρικό περιβάλλον. Ωστόσο, είναι δυνατή η στατιστική επεξεργασία
  των δεδομένων και μέσα από ένα προγραμματιστικό περιβάλλον,

  1.0 Περιγραφική Στατιστική.....................................................................................................

  1.1 Κατανομή συχνότητας.............................................................................................................................. .       

  1.2 Δείκτες κεντρικής τάσης και διασποράς....................................................................................

  1.3 Ανάλυση πολλαπλών απαντήσεων............................................................................................

  1.4 Μετασχηματισμοί μεταβλητών..........................................................................................

  1.5 Compute  1.6.Recode..............................................................................................................

  1.7 Weight Cases

  2.0 Επαγωγική Στατιστική........................................................................................................

   2.1.Τεστχ'.................................................................................................................

  2.2.t-τεστ.....................................................................................................................................

  2.3 Ανάλυση διακύμανσης μονής κατεύθυνσης (One-way ANOVA)...............................................

  2.4 Ανάλυση διακύμανσης επαναλαμβανόμενων μετρήσεων (Repeated measures ANOVA)........

  2.5 Wllcoxon....................................................................................................................................

  2.6 Mann-Whitney U .......................................................................................................................

  2.7 Kru ska I-Wall Is Η .........................................................................................................................

  2.8 Friedman....................................................................................................................................

  2.9 Δείκτες Συνάφειας - Pearson's r και Spearman's Rho...............................................................

  2.10 Απλή γραμμική παλινδρόμηση.........................................................................................................................

   2.11 Διαδικασία ελέγχου κανονικότητας ερευνητικών δεδομένων..................................................


 

-

 •